Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# _ Quản lý buôn bán điện thoại đi động


Nội dung bài học: Xây dựng lớp điện thoại và kế thừa
Mục tiêu:
  • - Xây dựng lớp, sử dụng thuộc tính tự động
  • - Xây dựng lớp kế thừa từ lớp khác
  • - Sử dụng cú pháp khởi tạo đối tượng
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: quản lý thông tin các điện thoại di động.
Yêu cầu:
  • - Nhập vào thông tin của điện thoại, chọn hình, bấm nút thêm để đưa vào danh sách điện thoại.
  • - Hiện thị danh sách các hình điện thoại đã nhập, với thông số kỹ thuật hiện ra khi rê chuột vào hình điện thoại.
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
15.833