Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1. Jquery căn bản_Giới thiệu.


Nội dung bài học:
    +Giới thiệu JQuery:

       -jQuery là một Javascript, hỗ trợ các nhà lập trình web tạo ra các tương tác trên website một cách nhanh nhất. jQuery có mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. jQuery có một cộng đồng sử dụng đông đảo và được rất nhiều lập trình tham gia hoàn thiện, phát triển và viết Plugin.
        +Jquery là gì?
        +Cài đặt
679