Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure


Các bước thực hiện:
- Lắp đặt và cài đặt Driver cho các wireless card.
- Thiết lập thông số cho Wireless Access Point.
- Thiết lập DHCP Server trên Wireless Access Point... ........56
234