Đăng nhập   |   Đăng ký

Triển khai hệ thống mạng - Ghép Card Mạng


Hướng dẫn thực hiện:
- Lắp vào Server 2 card mạng.
- Cài phần mềm NIC Express 4.0 và ghép 2 card mạng thành 1 card mạng ảo.
- Đặt thông số TCP/IP cho card mạng ảo.
....
521