Đăng nhập   |   Đăng ký

Generics Collections -- Cập nhật danh mục sách


GENERICS COLLECTIONS
Chào các bạn,
Bài toán "Cập nhật sách" là dạng bài toán sử dụng đối tượng Generics Collections để lưu trữ thông tin những quyển sách được đọc từ tập tin (*.txt). Qua đó ngưởi dùng có thể cập nhật (thêm, sửa xóa) sách, rồi lưu ngược lại về tập tin (*.txt).
Cám ơn các bạn.
113