Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình LinQ - Bài 1: Tổng quan về LinQ


LINQ là một công nghệ mới trong .NET 3.0+, bài này giáo viên sẽ giới thiệu về nền tảng cơ bản trong LINQ... LINQ là gì ? Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình, Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ (Language Integrated Query), đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, cơ sở dữ liệu và XML.
Điểm mạnh của LINQ là "viết truy vấn cho rất nhiều các đối tượng dữ liệu". Từ cơ sở dữ liệu, XML, Data Object ... thậm chí là viết truy vấn cho một biến mảng đã tạo ra trước đó. Vì thế ta có các phương pháp truy vấn như là LinQ to SQL, LinQ to XML,....
6.562