Đăng nhập   |   Đăng ký

Tìm và sao chép tập tin(folder) mở rộng


Video hướng dẫn cách tìm kiếm tập tin và sao chép tập tin (folder) mở rộng. Video giảng dạy thuộc Trung Tâm Tin Học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
1