Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Thu Phí Giao Thông (P1)


Nội dung bài học: Thu phí giao thông khi qua trạm thu phí (P1)
Mục tiêu:
  • - Sử dụng mảng
  • - Sử dụng cấu trúc lựa chọn switch.
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: thu phí giao thông khi qua trạm thu phí
Yêu cầu:
  • - Khi mở ứng dụng, hình ảnh 1 phương tiện giao thông ngẫu nhiên hiện lên và có phần mô tả cho hình.
  • - Người dùng có thể chọn loại phương tiện và loại vé ứng với hình
  • - Khi bấm nút thu phí, tổng số tiền được cộng thêm phần tiền vừa thu, chọn ngẫu nhiên hình 1 phương tiện giao thông để hiện lên tiếp.
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
2.539