Đăng nhập   |   Đăng ký

Đăng Ký DynDNS


Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký một domain miễn phí để có thể truy cập các ứng dụng từ xa về máy cục bộ có địa chỉ IP không cố định. Khi địa chỉ IP thay đổi, dịch vụ DynDNS sẽ tự động cập nhật theo.
2.526