Đăng nhập   |   Đăng ký

Mảng -- Phát sinh số ghế trong buổi hội thảo


MẢNG VÀ CÁC XỬ LÝ TRÊN MẢNG
Chào các bạn,
Bài toán "Phát sinh số ghế" là dạng bài toán sử dụng mảng và các điều khiển cơ sở (Label, Textbox, Button) để phát sinh ghế theo dạng sơ đồ (Ví dụ: Sơ đồ ghế trong rạp chiếu phim, máy bay...).
Cám ơn các bạn.
98