Đăng nhập   |   Đăng ký

Cách nén và giải nén tập tin, thư mục - WinRar


Ứng dụng Winrar dùng để thu nhỏ kích thước của một hay nhiều folder/tập tin nhằm mục đích sao chép, di chuyển nhanh, tiết kiệm không gian lưu trữ. Sau khi nên chương trình sẽ tạo ra một tập tin duy nhất có phần tên mở rộng là .ZIP hay .RAR. Video giảng dạy thuộc Trung Tâm Tin Học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
1