Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài học về kinh doanh qua câu chuyện bán 1 con ốc vít


Có lẽ bạn cũng không lạ gì về việc các tiệm sửa xe máy không muốn sửa xe đạp, cho dù chỉ là bơm xe hay nối xích. Hay chuyện không mua bia ở cửa hàng thì thì cửa hàng không bán nước đá. Vẫn biết rằng những đơn hàng như vậy không mang lại nhiều lợi nhận, kinh doanh là phải có lời và cần chọn đơn hàng tốt nhất. Nhưng việc từ chối giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì liệu có nên? Đáng tiếc rằng tình trạng này không hiếm ở Việt Nam. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?
61.978