Đăng nhập   |   Đăng ký

[ Bài hát vui ] Kiếp Lập Trình Viên (Xin lỗi anh chỉ là lập trình viên)


" Hãy vươn lên LTV bằng đam mê, bằng sức sống ẩn trong lòng.
Hãy vươn lên bằng từng phím nhấn bằng niềm tin, bằng tất cả trái tim của LTV!"
8.518