Đăng nhập   |   Đăng ký

Vẽ tranh cát 'Mẹ kể con nghe' hướng về biển Đông


Dựa theo bài thơ "Mẹ kể con nghe" của Dương Phạm, nghệ sĩ Lê Phong Giao sử dụng kỹ năng vẽ tranh cát tài tình để khơi gợi tình yêu biển đảo quê hương của người dân Việt Nam.

 

Mẹ kể con nghe câu chuyện biển Đông.

Xa tít ngoài khơi, vẫy vùng sóng dữ.

Nơi những trái tim chẳng màng sinh tử.

Nơi máu đỏ, da vàng vì nước quên thân....

Việt Nam ơi, hãy cùng nắm chặt tay.

Ừ nước bé, nhưng hùng gan, bền chí.

Quyết không để bọn ngoại bang khinh thị.

Bốn ngàn năm phải giữ trọn biển đất này.

89.520